Linde City blir kund till Vium

Vi fick i uppdrag av Linde City att ta fram deras nya hemsida.

Den nya hemsidan har utformats för att ge Linde Citys medlemmar en extra kanal där de kan presentera sig själva och sina verksamheter, vilket ökar deras möjligheter att nå ut till en bredare publik både lokalt och regionalt. För besökare erbjuder hemsidan enkel tillgång till uppdaterad information om Linde Citys olika medlemmar och de projekt och evenemang som föreningen arrangerar.

Ett särskilt fokus har lagts på att förbättra kommunikationen och samarbetet inom Linde City genom implementeringen av en intranätsdel. Denna interna sektion är avsedd att underlätta det interna arbetet och förbättra kommunikationen mellan medlemmarna, vilket gör det enklare att dela resurser, koordinera initiativ och stärka vår gemenskap.

Hemsidan lanserades förra veckan i samband med Lindedagen, www.lindecity.se

Väldig kul att jobba med Linde City. Att få vara med och bidra till ett starkare lokalt näringsliv! – Adrian Gissberg, Vium