Design

Prima Facie

Prima Facie är juridiska föreningen vid Örebro universitets tidskrift och publicerar frya nummer per år. Vium var formgivare för Prima Facie under 2021 och kommer fortsätta vara det under 2022.

Nr.1 2021

Nr.2 2021

Nr.3 2021

Nr.4 2021

Nr.1 2022

Nr.2 2022

Nr.3 2022

Nr.4 2022

Vi är väldigt nöjda med Vium som formgivare till tidningen. Personalen är såväl serviceinriktad som skicklig och lyhörd. Personalen lyckas på så sätt förena våra önskemål med deras kompetens på området, vilket skapar ett snyggt och professionellt resultat.

Emil Wellander

Chefredaktör, Prima Facie

vårt arbete